UNITAT DE EPILÈPSIA DE L'HOSPITAL DEL MAR

Medicina Nuclear a Epilèpsia

Responsable: Dr. Antoni Mestre

SPECT ictal

La SPECT de perfusió ictal es realitza després de la reducció o suspensió de fàrmacs antiepilèptics del pacient ingressat a la Unitat de Monitorització d'Epilèpsia. L'administració del traçador, 18-30 mCi (666-1110 MBq) de 99mTc HMPAO o 99mTcECD es realitza per via endovenosa en els primers 20 segons de l'inici d'una crisi sota monitorització per VEEG. L'adquisició de les imatges es porta a terme després de l'estabilització del pacient en un període comprès entre 15 i 90 minuts després de la finalització de les crisis. Les imatges s'adquireixen en un tomògraf de doble capçal Siemens ECAM col·limador d'alta resolució, matriu 128 × 128, Adquisicionde 120 projeccions de 30 segons. Les imatges es reconstrueixen per retroprojecció filtrada utilitzant un filtre Butterworth.

SPECT interictal

La SPECT de perfusió interictal es realitza sota tractament farmacològic, amb el mateix procediment que a la SPECT ictal confirmant l'absència de crisi durant la injecció del traçador.

SISCOM

Es tracta d'un post-processat de les imatges utilitzant la metodologia Substraction of ICTAL SPECT Co-register to MRI (SISCOM). El SISCOM combina la informació funcional de la SPECT amb la informació anatòmica de la RM, realitza la sostracció de la SPECT ictal i interictal i el posterior co-registre a la RM. Actualment s'utilitzen dos possibles programes de processat: Analyze 7.0 (Biomedical Imaging Resource, maig Foundation, Rochester, MN, EUA) i FocusDET (www.ciber-bbn.es/focusdet).

PET 18F-FDG

La PET18F-FDG o PET FDG es realitza en situació interictal i avalua el metabolisme cerebral en situació basal (absència de crisi), sota tractament farmacològic. Es realitza mitjançant un tomògraf PET / TC Discovery ST scanner de 4 corones (General Electric Medical Systems) als 40-45 minuts després de l'administració endovenosa d'una dosi de 5 MBq / kg de18F-FDG. L'adquisició de les imatges es realitza en manera tridimensional (3D) amb correcció d'atenuació mitjançant una adquisició TC 120-130 Kv. La reconstrucció de les imatges es realitza segons algoritme iteratiu Ordered Subset expec-tation Maximization (OSEM).

Co-registre o Fusió PET-RM

Actualment es realitza la fusió d'imatges de la PET FDG amb la RM utilitzant un programa de processament que permet la integració de les imatges de tots dos estudis mitjançant un model matemàtic (AW Server 2.0). Es realitza una valoració visual conjunta del metge nuclear i el Neuroradiòleg.

Referències:

  • Perfusion SPECT, SISCOM and PET (18)F-FDG in the assessment of drug- refractory epilepsy patients candidates for epilepsy surgery. Suárez-Piñera M, Mestre-Fusco A, Ley M, González S, Medrano S, Principe A, Mojal S, Conesa G, Rocamora R. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2015 Nov-Dec;34(6):350-7.
  • Garibotto V, Picard F. Nuclear medicine imaging in epilepsy. Epileptologie.2013;30:109-21.
  • Goffin K, Dedeurwaerdere S, van Laere K, van Paesschen W. Neuronuclear assessment of patients with epilepsy. Semin Nucl Med. 2008;38:227-39.13.
  • Clinical Role of Subtraction Ictal SPECT Coregistered to MR Imaging and (18)F-FDG PET in Pediatric Epilepsy. Perissinotti A, Setoain X, Aparicio J, Rubí S, Fuster BM, Donaire A, Carreño M, Bargalló N, Rumiá J, Garcia-Fructuoso G, Mayoral M, Sanmartí F, Pons F. J Nucl Med. 2014 Jul;55(7):1099-105.
  • Rubí S1, Setoain X, Donaire A, Bargalló N, Sanmartí F, Carreño M, Rumià J, Calvo A, Aparicio J, Campistol J, Pons F. Validation of FDG-PET/MRI coregistration in nonlesional refractory childhood epilepsy. Epilepsia. 2011 Dec;52(12):2216-24.


Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat