UNITAT DE EPILÈPSIA DE L'HOSPITAL DEL MAR

Missió i valors

La missió de la Unitat d'Epilèpsia de l'Hospital del Mar és ser centre referent nacional en el diagnòstic i tractament de l'epilèpsia al llarg de tot el procés vital del pacient. Per això  disposa de la més alta tecnologia i formació professional possible a nivell internacional. Part rellevant de la nostra missió és aconseguir aquests objectius posant al pacient en el centre d'atenció, atorgant una atenció centrada en les seves necessitats i les dels seus familiars. Per a això donem sempre la major informació possible al pacient fent-lo partícip de les decisions que es vagin adoptant en el procés sanitari.

Per aquests objectius, la Unitat d'Epilèpsia avalua, diagnostica i tracta adults i nens amb totes les formes d'epilèpsia, així com pacients que pateixen atacs freqüents que puguin ser d'etiologia epilèptica. El Programa ofereix una complerta atenció tant a pacients ambulatoris com hospitalitzats i els proveeix d'un ampli ventall d'opcions terapèutiques, farmacològiques i quirúrgiques, incloent teràpies d'investigació i alternatives no disponibles en altres centres. Pacients que requereixen un tractament d'ingrés reben atenció en una unitat neurològica especialitzada. Tot el procés diagnòstic es realitza basant-se en el pacient i les seves necessitats donant en tot moment la informació i seguiment necessaris per realitzar un procés d'alta qualitat.Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat