UNITAT DE EPILÈPSIA DE L'HOSPITAL DEL MAR

Neuroradiologia

Responsables: Dra. Sofia González i Dr. Jaume Capellades

El departament de Radiologia compta amb dos equips de Tomografia computada (un equip siemens Somaton sensation de 16 corones i un equip GE Healthcare Discovery CT750 HD) i dos Ressonàncies Magnètiques (un equip Philips de 3T Achieva 3.0TX Sèries i un equip GE d'1, 5 T sygna exciti).

Hi ha protocols dedicats i específics per a cada necessitat dins el maneig del pacient amb epilèpsia (fig. 1).

  • RM diagnòstiques per a la detecció de la possible patologia causant de l'epilèpsia.
  • Estudis pre-implantació d'elèctrodes per als processos diagnòstics invasius.
  • Estudi de DTI previ a la implantació d'elèctrodes o cirurgia.
  • RM funcionals: estudi no invasiu en el qual el pacient realitza diferents tasques o "paradigmes" dins de la ressonància i que permet avaluar àrees funcionals cerebrals que s'han de preservar durant la cirurgia; ajuda per tant en la planificació de la mateixa.

A més es disposa del programari MAP (Morphometric Analysis Program; Huppertz, 2008) un programa d'postprocessat d'imatges, adaptació de la metodologia de morfometria basada en Voxel (VBM) que permet detectar anomalies subtils, de vegades de difícil diagnòstic visual, i que ajuda en el procés del diagnòstic del focus epileptògen Fig. 2 i 3).

Fig.2


Fig.3

Neuroradiologia intervencionista

Responsable: Dr. Elio Vives

Per a la realització del test de Wada és necessària la realització d'angiografies digitals carotídies. Aquestes avaluacions es realitzen per a alguns procediments d'implantacions d'elèctrodes intracerebrals. Per a això l'hospital compta amb un angiógraf d'última generació Allura clarity Phillips.


Angiògraf Allura clarity PhillipsCampanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat