Visitar-se als Centres de l'Hospital del Mar

Normes generals:

  • Per no perjudicar l'evolució dels i les pacients, faci servir la mascareta si presenta símptomes de tos, febre i/o congestió nasal. 
  • Preferentment acompanyants amb pauta de vacunació completa.

2 Documents necessaris

Si vostè pertany a la Seguretat Social és imprescindible que porti la Targeta Sanitària (TIS) per visitar-se. Si pertany al PAMEM la targeta corresponent, o el taló d'autorització si és d'una mútua. Si és la primera vegada que vostè es visita al nostre centre, és molt útil i convenient que aporti tots aquells documents que facin referència a la seva malaltia o d'altres problemes de salut que hagi pogut patir abans.

Si ha de concertar una visita ho pot fer en el taulell d'administració, o bé, i en el cas de que no li sigui possible, també ho pot fer des de casa trucant al telèfon 93 248 33 34 o 93 248 33 35 de 8:00 a 19:00 hores de dilluns a divendres. També pot escriure un correu electrònic a programacioccee@parcdesalutmar.cat.

En el cas que el metge sol·liciti la realització d'alguna prova, el personal administratiu l'informarà de tots els tràmits a seguir. Així mateix, en les properes visites vostè pot accedir directament al consultori on es va realitzar la primera visita i entregar la seva citació a la infermera.

3 Programació o reprogramació de visites

Per programar o reprogramar una visita pot enviar un correu electrònic a programacioccee@parcdesalutmar.cat o també per adreçar qualsevol dubte que tingui en relació a la data i hora de la seva visita.

4 Altra informació d'interés

La Coordinació amb l'Assistència Primària

La coordinació amb l'assistència primària es concreta, principalment, en l'aplicació del Programa de Reordenació de l'Atenció Especialitzada (RAE). Aquest programa consisteix en la integració de metges especialistes de l'Hospital del Mar als Centres d'Atenció Primària per tal d'atendre als usuaris en el CAP corresponent, evitant-los així desplaçaments, alhora que facilita la relació entre els metges de família i els metges de l'hospital per tal d'afavorir la continuïtat assistencial en benefici dels malalts.

Llistes d'espera

En l'àmbit sanitari, l'assistència al ciutadà es veu necessàriament subjecta als límits que imposen els recursos disponibles, la demanda de serveis per part de la Comunitat i la necessitat d'intentar afavorir de forma homogènia, a totes les persones. Per aquest motiu, i atesa la gran demanda existent en algunes especialitats, es produeixen llistes d'espera. No obstant, cada cas es valora pels metges del Servei corresponent per tal de prioritzar la programació més ràpida d'aquelles patologies que presenten major gravetat.

Temps d'espera per visita

El temps necessari per a la realització de les visites depèn de cada especialitat, considerant-se el temps que cada visita requereix i també la pressió assistencial que pateix l'especialitat corresponent. En aquest sentit, i en determinades ocasions, ens veiem obligats a ajustar les programacions de les visites per tal d'escurçar la llista d'espera, per la qual cosa es poden donar retards en l'horari previst per ser visitat.

5 Visitar a un familiar