Servei d'Atenció al Ciutadà

  • Parc de Salut
  • CatSalut
  • Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Omplint les dades d'aquest formulari pot fer-nos arribar qualsevol comentari, agraïment o queixa als Serveis d'Atenció al Ciutadà dels centres del PSMAR que gestionarà la seva petició.

Quin tràmit vol realitzar?

A quin centre?


Formulari de Reclamació adreçat al servei Atenció al Ciutadà:

Dades de la persona que presenta la reclamació

?

Escriviu el codi d'identificació personal (CIP) de la vostra targeta sanitària individual, tal com es mostra a la imatge següent, sense espais entre lletres i números

Dades de la persona afectada (només les heu d'omplir si feu la reclamació en nom d'una altra persona)

?

Escriviu el codi d'identificació personal (CIP) de la vostra targeta sanitària individual, tal com es mostra a la imatge següent, sense espais entre lletres i números

Exposició de la reclamació*

Adjunteu els documents que voleu aportar (permet pdf, doc, docx i zip), pes màxim 1Mb

* Camps obligatoris

Formulari de Suggeriment adreçat al servei Atenció al Ciutadà:

Dades de la persona que presenta el suggeriment

?

Escriviu el codi d'identificació personal (CIP) de la vostra targeta sanitària individual, tal com es mostra a la imatge següent, sense espais entre lletres i números

Exposició del suggeriment*

* Camps obligatoris

Formulari d'Agraïment adreçat al servei Atenció al Ciutadà:

Dades de la persona que presenta l’agraïment

?

Escriviu el codi d'identificació personal (CIP) de la vostra targeta sanitària individual, tal com es mostra a la imatge següent, sense espais entre lletres i números

Exposició de l’agraïment*

* Camps obligatoris

Formulari de Consulta adreçat al servei Atenció al Ciutadà:

Dades de la persona que presenta la consulta

?

Escriviu el codi d'identificació personal (CIP) de la vostra targeta sanitària individual, tal com es mostra a la imatge següent, sense espais entre lletres i números

Exposició de la consulta*

* Camps obligatoris

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2016 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat