Hospital del MAR 2030, futur hospital del mar

El Parc de Salut MAR

El 28 de gener de 2010, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona van aprovar la creació del Consorci MAR Parc de Salut de Barcelona. El nou organisme hi ha substituït a l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS), creat l'any 1983, en la provisió de serveis sanitaris públics, establint-se un nou model jurídic de govern de caràcter consorcial en el que la Generalitat assumeix una quota de representació del 60% i l’Ajuntament del 40%. Amb aquesta resolució es dona resposta a les previsions contingudes a la Llei General de Sanitat i a la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya, en les que s’estableix que és el Departament de Salut qui ostenta les competències en matèria de sanitat a Catalunya i, per tant, qui ha de garantir tant la qualitat de l’assistència sanitària de la xarxa pública com l'estabilitat dels òrgans de govern i gestió del conjunt dels centres i dispositius assistencials.

El Parc de Salut MAR (PSMAR) és una Organització integral de serveis que conformen un gran Parc de Salut en el litoral de Barcelona, en el que es concentra un dels pols més dinàmics de coneixement assistencial, docent i de recerca de la ciutat.

El PSMAR emprèn un nou Pla estratègic que ens ha de posicionar fermament en l’horitzó 2020. L’objectiu genèric és garantir l’excel·lència i la sostenibilitat de l’organització, preservant l’autonomia financera i de gestió, amb un model de governança apropiat als requeriments europeus i nacionals i que ens permeti agilitat i eficiència en la gestió dels recursos.

L’element característic i al mateix temps diferenciador d’altres institucions sanitàries del seu entorn, és la diversitat de la seva cartera de serveis assistencials que aplega tots els nivells d’atenció sanitària: l’atenció als malalts aguts, l'atenció sociosanitària, la salut mental i l'assistència primària. La pluralitat de fórmules de gestió i el desenvolupament d’aliances tecnològiques i estratègiques amb altres centres de la ciutat i de Catalunya, li atorguen un paper destacat en el foment de polítiques empresarials emprenedores del sector sanitari.

L’Hospital del Mar és el dispositiu assistencial principal de la Institució, amb una completa oferta de serveis assistencials i d’activitat terciària, que s’acompanya de la indispensable innovació tecnològica que garanteix el desenvolupament de les pràctiques més avançades. Tot combinat amb una elevada vocació comunitària envers la seva població de referència dels districtes marítims de Barcelona (Ciutat Vella i Sant Martí).

Pel que fa als altres dispositius assistencials destaquen l’Hospital de l’Esperança, que actua com a centre complementari de l’Hospital del Mar, mentre que l’atenció sociosànitaria i l’atenció a la salut mental es concentren al Centre Fòrum. Des de l'1 de febrer de 2010 s'han incorporat a la Institució el Centre Dr. Emili Mira especialitzat en l'atenció a la salut mental.

També s'ofereix atenció urgent de baixa complexitat al CUAP Peracamps i es desenvolupen programes d’àmbit comunitari com el d’assistència a la salut sexual i reproductiva, el de detecció precoç del càncer de mama o el de coordinació a l’alta entre els seus hospitals i l’atenció primària.

L’activitat investigadora s’articula a través de l’IMIM, centre estretament vinculat a l’Hospital del Mar, referent nacional i internacional en l’àmbit de la recerca biomèdica i de les ciències de la salut, que desenvolupa programes de recerca competitiva d’alt nivell amb la participació d’investigadors nacionals i internacionals i de metges clínics de diferents disciplines, provinents majoritàriament de l’Hospital del Mar.

La formació i la docència són els altres pilars institucionals que acompanyen les funcions assistencials i de recerca. En aquest context destaquen els nous estudis de medicina, que fruit dels acords amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF), conformen un innovador model interuniversitari, adscrit a l’espai europeu d’educació superior. La docència universitària gaudeix de més de 30 anys d’expertesa i es concreta en la unitat docent de medicina de la UAB, en els estudis de biologia humana de la UPF i en els estudis universitaris d’infermeria de l’Escola del Mar, adscrita a la UPF. L’àmplia oferta docent es completa amb la Formació Professional Sanitària que s’imparteix a l’Escola Bonanova, centre de referència de la xarxa FP.Cat per al sector sanitari i sociosanitari i amb el programa MIR que abasta la quasi totalitat de les especialitats mèdiques i quirúrgiques.

Tot plegat, ens situa com l’únic Parc de Salut de Barcelona amb perspectiva de mercat global, amb un estil propi i unes instal·lacions facilitadores de la integració i la transversalitat, amb el coneixement i la voluntat de compartir-lo i millorar-lo com el seu principal actiu i que el configura com un potent Cluster del coneixement.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat