Visitar a un familiar als centres de l'Hospital del Mar

NORMES GENERALS:

  • Per no perjudicar l’evolució dels i les pacients, faci servir la mascareta si presenta símptomes de tos, febre i/o congestió nasal. 

  • Preferentment sempre el mateix acompanyant amb pauta de vacunació completa.

  • Higiene de mans

  • Amb l'objectiu d'evitar possibles infeccions als pacients, no es poden portar plantes, flors, pelutxos i/o menjar.

En moments concrets el règim de visites es pot veure modificat segons l'AFORAMENT dels espais i a criteri dels responsables de cada àrea.

2 Visitar-se als centres de l'Hospital del Mar

Informació pràctica sobre com visitar-se als centres de l’Hospital del Mar.

Més informació

3 Més informació

Si necessiteu més informació us podeu adreçar al Servei d’Atenció a la Ciutadania

4 Tractament de dades personals

En cas que un pacient ens hagi facilitat el vostre número de telèfon com a persona de referencia, rebreu la informació actualitzada sobre el règim de visites a través de missatge SMS. Podeu consultar la informació sobre el tractament de les vostres dades a /ca/legal/