UNITAT DE EPILÈPSIA DE L'HOSPITAL DEL MAR

Tècniques quirúrgiques en epilèpsia

En la nostra Unitat d'Epilèpsia es duen a terme procediments de cirurgia resectiva, destinades a la curació de l'epilèpsia, i procediments pal·liatius que busquen la reducció de la freqüència i gravetat de les crisis. Les primeres busquen la resecció del focus que origina l'epilèpsia i requereixen un alt nivell d'entrenament quirúrgic. Les segones comprenen les cirurgies de desconnexió destinades a aïllar el focus epileptògen de la resta del cervell i les d'neuromodulació cerebral com el Estimulador del Nervi Vague (vagus Nerve Stimulation-VNS) o l'Estimulació Cerebral Profunda (Deep Brain Stimulation-DBS).

Altres procediments com la electrotermocoagulació poden ser pal·liatius o curatius però es troben en fase d'avaluació.

En el gràfic a continuació (cedit per la Clínica d'Epilèpsia de Bonn) es poden observar les diverses tècniques de cirurgia resectiva i de desconnexió utilitzades en neurocirurgia.Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat