UNITAT DE EPILÈPSIA DE L'HOSPITAL DEL MAR

Estereoelectroencefalografía (SEEG)

La SEEG és una tècnica de diagnòstic invasiu desenvolupada a França en la dècada dels seixanta per Bancaud i Talairach a l'hospital de Sainte-Anne. Consisteix en la implantació de múltiples microelèctrodes mitjançant tècnica estereotàxica. El disseny d'un esquema d'implantació correcte requereix molts anys de pràctica i experiència. El seu objectiu és l'avaluació d'un correlat anàtomo-electro-clínic en la generació i propagació de les crisis. Per això, l'anàlisi d'aquests registres ens permet conèixer la dinàmica espai-temporal de les crisis epilèptiques relacionades a la semiologia amb un alt grau de precisió anatòmica.

Indicacions de SEEG

  • Polimicrogiria (PMG)

  • Esclerosi tuberosa (TSC)

  • Displàsia Focal Cortical (DFC)

  • Heterotopies periventriculars (VPH)

  • RNM negativa (no lesional)


Planificació de la implantació mitjançant ús de 3DSlicer i anàlisi multimodal PET-RM.


Postprocessat de Seeg per localització d'exacta d'elèctrodes mitjançant Freesurfer i atles MNI.


Exemple de SEEG en epilèpsia temporal no lesional.


Exemple de SEEG bilateral en epilèpsia insular.Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat