UNITAT DE EPILÈPSIA DE L'HOSPITAL DEL MAR

Centre de referència d'epilèpsia

La Unitat d'Epilèpsia és un centre de màxima complexitat i ha estat distingida a Catalunya pel CatSalut com a centre de referència per la Cirurgia d'Epilèpsia i pel Ministeri de Sanitat com a centre de referència nacional per Epilèpsia Refractària CSUR. A nivell internacional, la Unitat d'Epilèpsia forma part del projecte europeu de Xarxa de Centres de Cirurgia de l'Epilèpsia (e-pilepsy).

  • La Unitat d'Epilèpsia de l'Hospital del Mar és un centre de referència europeu (European reference Network, ERN) forma part de la xarxa Epi-CARE. Aquest reconeixement el determina la mateixa Comissió Europea a aquells centres d'excel·lència que representen el més alt estàndard científic i professional en l'àrea.


  • També a nivell internacional, la nostra unitat forma part de la xarxa E-pilepsy que és la xarxa paneuropea dels més importants centres de cirurgia d'epilèpsia.


  • A nivell de l'estat espanyol, la Unitat d'Epilèpsia és Centre de Referència per epilèpsia refractària nomenat pel Ministeri de Sanitat. Per aquest motiu poden accedir tots els pacients nacionals a través d'un mecanisme de derivació SIFCO que ha de demanar el metge especialista en la comunitat autònoma d'origen.


  • A Catalunya, la Unitat d'Epilèpsia forma part de la Unitat Funcional de Cirurgia d'Epilèpsia (UFCE) establerta pel CatSalut per a l'aplicació de cirurgia complexa. Per aquest motiu, la Unitat d'Epilèpsia pot rebre pacients de tot el territori català.