Forma't amb nosaltres!

A l'Hospital del MAR hi treballem més de 4.000 professionals. Formem una gran organització universitària, activa, investigadora que atén patologies de complexitat mitjana i alta i que, per la seva llarga història i àmplia tradició de servei a Barcelona, ​​batega i creix alhora que ella.

El Parc de Salut MAR és una institució sanitària amb una oferta formativa integral que inclou, des de la formació professional fins a les llicenciatures universitàries i la formació d'especialitats mèdiques.

2 Contacte

Hospital del Mar Oficina d'Atenció Docent

Comissió de Docència PSMAR

Secretaria Comissió de Docència

Eli Peceño

Telèfon de contacte: 93.248.37.14

Mail de contacte: docencia@psmar.cat

Oficina Docent PSMAR

Secretaria Oficina Atenció Docent

Mireia Martínez

oficinadocent@parcdesalutmar.cat

Tel. 93 2483096

Passeig Marítim, 25-29
08003 Barcelona

3 Per què l'Hospital del Mar

El Parc de Salut MAR és una institució sanitària amb una oferta formativa integral que inclou, des de la formació professional fins a les llicenciatures universitàries i la formació d'especialitats mèdiques. 

Ens avala una experiència de més de 40 anys, al llarg dels quals hem anat incorporant les noves estratègies d'ensenyament/aprenentatge recomanades per la comunitat internacional per aconseguir que l'alumnat format es graduï amb les competències necessàries per exercir com a professionals de reconeguda qualificació.

Més informació