UNITAT DE EPILÈPSIA DE L'HOSPITAL DEL MAR

Què és l'epilèpsia?

Definició d'epilèpsia

L'epilèpsia és un trastorn cerebral en el qual una persona té una predisposició a patir crisis epilèptiques repetides en el temps. Les crisis epilèptiques són episodis d'activitat elèctrica cerebral descontrolada, sobtada i anormal que poden manifestar-se de diverses maneres segons quina regió del cervell sigui l'afectada.

Classificació de les epilèpsies

Les epilèpsies es classifiquen en generalitzades o focals. Les primeres són aquelles en què les crisis s'originen en zones extenses bilaterals del cervell mentre que les focals s'inicien en una zona localitzada d'algun lòbul.

Tipus de crisis epilèptiques

Les crisis epilèptiques es classifiquen d'acord a si s'originen en un focus del cervell (parcials) o bé en regions extenses (generalitzades). Les epilèpsia de tipus generalitzades inclouen les crisis tònic-clòniques, les absències, les crisis mioclòniques, tòniques i àtones.

Les crisis focals inclouen aquelles amb manifestacions sense alteració de consciència (abans anomenades simples), les que s'afecta la consciència (cognitives, abans anomenades complexes) i les secundàriament generalitzades.

Epidemiologia de l'epilèpsia

L'epilèpsia afecta entre el 0,5 i l'1% de la població. A Espanya es calcula que pot arribar a haver uns 400.000 pacients epilèptics. El nombre de pacients que debuten amb epilèpsia és d'aproximadament 50 nous casos per 100.000 habitant per any.

Afortunadament, més del 70% dels pacients epilèptics es controlen totalment amb fàrmacs antiepilèptics. No obstant això, el 30% restant continuen patint crisis, son pacients fàrmacoresistents.

En aquests pacients sempre està indicat realitzar un monitoratge amb Vídeo-EEG prolongat, una ressonància cerebral especial per epilèpsia i moltes vegades també una avaluació cognitiva.

En molts pacients amb epilèpsies focals fàrmacoresistents existeix la possibilitat d'una curació total mitjançant la cirurgia. Per això, en el cas de romandre els pacients amb crisis han de ser sempre derivats a una Unitat d'Epilèpsia amb capacitat de diagnòstic prequirúrgic.

Viure amb epilèpsia

L'epilèpsia és una malaltia crònica i viure amb ella implica certs canvis en estil de vida dels pacients. Les crisis causen un major risc de patir accidents i altres formes de complicacions que han de ser discutides amb l'especialista.Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat