Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes del PSMAR

La igualtat entre dones i homes constitueix un dels objectius primordials en el conjunt de valors i principis ètics aplicats a la gestió del Parc de Salut Mar.

A cadascun dels àmbits d'activitat de la nostra organització, des de la selecció, promoció i participació, la política salarial, la formació, les condicions de treball i l'ocupació, la salut laboral, l'ordenació del temps de treball i la conciliació, adquirim el compromís d'assumir el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, atenent de forma especial a la no discriminació en tots els processos institucionals.  

Així doncs, i amb la implantació i desenvolupament del Pla d'Igualtat institucional, es continuarà treballant pel respecte a tots aquest principis, acceptant, a més, la responsabilitat de millora de la situació present i facilitant, a la vegada, la participació de tots/es els/les professionals i la de llurs representants legals.

Actualment, el Pla d’Igualtat entre Dones i Homes del PSMAR es troba en la seva tercera edició (2022-2024). 

Aquesta 3a edició del pla dona resposta als requisits establerts en la nova legislació sobre plans d'igualtat i sobre igualtat retributiva entre dones i homes i, per tant, incorpora com a document annex l'Auditoria Retributiva (inclosa valoració de llocs de treball i Registre Retributiu), tal com estableixen els Reials Decrets 901 i 902/2020.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat