Voluntats Anticipades

El full informatiu de Voluntats Anticipades li explicarà les possibilitats que té de prendre decisions sobre les atencions mèdiques i com pot preveure el que s'ha de fer en cas que no pugui expressar-ho o decidir per vostè mateix.

La capacitat dels malalts per prendre decisions relacionades amb la seva malaltia és un dret reconegut per la legislació espanyola i europea, i el Document de Voluntats Anticipades (DVA) es fonamenta en el respecte i la promoció de l'autonomia del pacient, autonomia que, mitjançant aquest document, es prolonga quan el malalt no pot decidir per ell mateix.

El DVA és el document, adreçat al metge responsable, en el qual una persona major d'edat expressa per escrit les instruccions a tenir en compte per quan es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin expressar personalment la seva voluntat. En aquest document, la persona pot també designar un representant, que és l'interlocutor vàlid i necessari amb el metge o l'equip sanitari, perquè la substitueixi en el cas que no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa.

A continuació podeu consultar el Document de Voluntats Anticipades que es distribueix als nostres centres:

Per a més informació accediu al web del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En l'apartat ciutadans i ciutadanes trobareu informació d'interès, com consideracions sobre el document, la guia informativa per a poder elaborar-lo i les preguntes més freqüents, entre altres.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat