Rotacions a l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)

Durant la seva formació, el/la MIR tindrà l'oportunitat de realitzar una rotació de 8 mesos per una de les 5 unitats d'investigació existents a l'IMIM-CISAL-ISGlobal, on compartirà les activitats quotidianes amb els investigadors i resta de persones que la constitueixen.

Com a objectiu prioritari de la seva rotació, el/la MIR s'integrarà a un projecte d'investigació actiu. El conjunt d'activitats relacionades amb la seva participació en el funcionament de la Unitat permetran que el/la MIR incorpori al seu aprenentatge les bases del mètode científic en general, i epidemiològic en particular, les tècniques per analitzar l'impacte dels problemes de salut en la població, i el resultat i possibilitats de la seva gestió.

Objectius docents

 1. Conèixer totes les activitats del procés d'una investigació epidemiològica etiològica o comunitària.
 2. Utilitzar les fonts de dades i sistemes d'informació i aprendre a dissenyar sistemes de vigilància epidemiològica en problemes de salut específics.
 3. Aprendre a escollir els millors dissenys per a cada pregunta científica i les seves possibles fonts de biaix.
 4. Aprendre a decidir quina és la mesura d'associació crua i ajustada més adequada per a cada disseny.
 5. Entendre les bases del pensament causal en la investigació biomèdica i els avantatges i desavantatges de cada tipus de disseny en l'establiment d'aquesta relació entre factors de risc o protectors i l'aparició de malalties o altres mesures de resultat.
 6. Participar i comprendre la importància de l'aproximació multidisciplinària en l'estudi dels problemes de salut.
 7. Aprendre les bases de l'avaluació causal en diferents circumstàncies d'investigació que inclouen però no es limiten a factors individuals o col·lectius de risc o protecció, o factors organitzatius, sobre diferents resultats que inclouen però no es limiten a aparició de malaltia, discapacitat, qualitat de vida, pronòstic o mort.

Activitats

Per assolir aquests objectius, el/la MIR participarà en les següents activitats:

 1. El/la MIR participarà en totes les sessions del Programa d'Epidemiologia i Salut Pública de l'IMIM i de la Unitat a què s'adscrigui en el seu període de rotació. Haurà d'aprendre a discutir quan hi participi com a assistent i presentarà almenys una sessió.
 2. El tutor científic/d'investigació del resident li indicarà els seminaris i les reunions de treball o formatives que siguin d'interès per completar la seva formació.
 3. Participarà en el disseny, anàlisi de les dades i interpretació de resultats almenys d'un estudi degudament supervisat.
 4. Participarà en les discussions d'articles que es desenvolupin en la Unitat en què realitzi la rotació.
 5. Participarà en la redacció i preparació, i serà coautor/a almenys d'un article relacionat amb la seva activitat en la Unitat en què realitzi la rotació.
 6. Coneixerà i manejarà les fonts bibliogràfiques primàries i secundàries amb finalitats de disseny d'estudis, de preparació de manuscrits científics i com a instrument de Medicina Basada en Proves Científiques (MBE). Aprendrà a jutjar la qualitat i adequació de les publicacions científiques.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat