Rotatori inicial

La primera activitat dels residents és el rotatori inicial, que no és més que un "minirotatori" pels diferents dispositius docents d'una durada de 3 setmanes aproximadament, amb l'objectiu que el resident pugui obtenir des de l'inici una visió global del medi on romandrà durant els quatre anys següents.

Durant el rotatori inicial el resident decideix en quin dispositiu docent vol realitzar el projecte de recerca del seu Treball Final de Màster (TFM), i és en aquest dispositiu triat per fer el TFM on comença la seva residència.

Objectius:

  1. Conèixer les principals activitats i línies d'investigació de cadascun dels dispositius que integren la Unitat Docent.
  2. Escollir, entre les unitats/serveis dels dispositius que integren la Unitat Docent, un tema d'investigació per al Treball Final de Màster.
  3. Realitzar la formació bàsica que permeti encarar la primera rotació.

Durant aquest període també realitzarà les sessions d'inici i d'acollida que organitza el PSMAR per a tots els residents i, si el calendari ho possibilita, altres cursos i sessions de formació més específica (curs d'introducció al programa estadístic SPSS, curs de cerca bibliogràfica eficient, etc.)

Al setembre, abans de l'inici del màster, el/la MIR haurà de presentar en una sessió de la Unitat Docent la lectura crítica d'un article relacionat amb el tema del seu Treball Final de Màster, elegit pel mateix resident, d'acord amb el seu director/a.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat