Avaluació

L'avaluació dels residents és una tasca imprescindible per garantir que s'han assumit els coneixements i les habilitats pròpies de l'especialitat, per corregir eventuals mancances i desviacions durant el procés i, també, com un element motivador de l'aprenentatge.

En aquest sentit, convé distingir l'avaluació del procés, entenent com a tal l'avaluació continuada de l'aprenentatge, de l'avaluació del producte, és a dir, l'avaluació final en completar un programa formatiu concret.

L'avaluació del procés té un vessant sobretot formatiu i de correcció dels dèficits detectats durant l'aprenentatge. Per això, s’efectua una avaluació després de cada rotació, que valora de manera continuada els coneixements i habilitats (70%) i les actituds (30%), a càrrec de la persona col·laboradora docent o responsable de la rotació, així com una avaluació anual que també valora les rotacions i les activitats complementàries que hagi pogut desenvolupar el resident (congressos, publicacions, etc.), efectuada pel tutor o tutora personal.

Els tutors personals fan l’avaluació final en claustre d’avaluació.

D’altra banda, el resident té diverses eines per a poder expressar el grau de satisfacció amb les rotacions mitjançant una enquesta de valoració al final de cada rotació. Així mateix, té també la possibilitat d'avaluar de forma confidencial la capacitat i l'interès dels tutors i de cada unitat o servei per on hagi rotat.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat