Rotacions a l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)

En la Unitat Docent de Medicina Preventiva i Salut Pública, l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) es correspon amb el dispositiu de l'administració sanitària amb funcions en Salut Pública. Segons el programa docent de la Unitat Docent, el/la MIR rotarà durant dotze mesos a l'Agència.

Objectius docents

El/la MIR coneixerà les activitats desenvolupades per l'ASPB, a través de la seva participació en les activitats quotidianes que inclouen el manteniment de sistemes d'informació sanitària, la vigilància epidemiològica, intervencions i l'avaluació d'intervencions, els programes de prevenció i de promoció de la salut i l'atenció a les drogodependències. El/la MIR aplicarà a la pràctica de la Salut Pública els seus coneixements d'epidemiologia i estadística, promoció de la salut i prevenció de les malalties en col·lectius determinats.

Mòdul d'Epidemiologia

Les activitats corresponents al mòdul d'Epidemiologia es desenvoluparan en dues rotacions de 4 mesos al Servei d'Epidemiologia (SEPID) i 4 mesos al Servei d'Informació Sanitària (SESIS). S'hi desenvoluparan les següents activitats incloses en el programa:

 1. Analitzar la informació procedent de diferents fonts bibliogràfiques sobre un tema d'interès i elaborar els informes corresponents.
 2. Dissenyar una enquesta de recollida de dades, codificar les variables a estudi i realitzar l'explotació posterior de la informació.
 3. Participar en el disseny, recopilació, anàlisi de dades i avaluació d'algun dels diferents sistemes d'informació sanitària que s'utilitzin en el seu medi. A l'ASPB es treballa amb els següents sistemes d'informació sanitària:
  • Sistema d'informació de drogodependències 
  • Sistema d'informació de salut maternoinfantil
  • Estadístiques vitals
  • Sistema d'informació d'accidents de trànsit
  • Sistema integrat d'informació sanitària
  • Enquestes de salut
  • Sistema d'informació de Malalties de Declaració Obligatòria
  • Sistemes d'informació del VIH i sida
 4. Elaborar informes epidemiològics.
 5. Realitzar un estudi estadístic o inferencial d'una sèrie de dades.
 6. Participar en les activitats de registres de base poblacional. 
 7. Utilitzar el mètode estadístic com a eina de suport.
 8. Aplicar les diferents utilitats informàtiques en cada una de les etapes dels estudis epidemiològics.
 9. Analitzar estadístiques demogràfiques.
 10. Participar en les activitats de la xarxa de vigilància epidemiològica de la comunitat (metges sentinelles, laboratoris de salut pública).
 11. A l'ASPB hi ha els següents sistemes de vigilància epidemiològica:
  • Programa de prevenció i control de la tuberculosi 
  • Vigilància i control de la meningitis i l'hepatitis
  • Vigilància de la sida/VIH
  • Vigilància i control d'altres malalties transmissibles
  • Vigilància i control de brots epidèmics
  • Vigilància de la salut laboral
 12. Participar en el disseny, realització i anàlisi d'estudis epidemiològics.
 13. Participar com a docent en activitats formatives en el camp de l'epidemiologia.
 14. Analitzar treballs de recerca, fent referència al tipus d'estudi, possibles biaixos i limitacions i manejar correctament les utilitats informàtiques bàsiques: fulls de càlcul, bases de dades i paquets estadístics i epidemiològics.
 15. Realitzar cerques bibliogràfiques.

Mòdul de Promoció de la Salut

Per a les activitats d'aquest mòdul el/la MIR podrà optar per una rotació de 4 mesos en un o més dels següents serveis: Servei de Salut Comunitària (SESAC), Servei d'Avaluació i Metodologia d'Intervencions (SAMI), Servei d'Atenció i Prevenció de les Dependències (SEPAD) o Servei d'Intervenció i Programes Preventius (SPIP):

 • Participar en el seguiment i avaluació i, si s’escau, posada en marxa d'un programa d'educació sanitària dirigit a grups de població específics.
 • Participar en investigacions relacionades amb la promoció de la salut (factors socioculturals, estils de vida, etc.).
 • Preparar, participar i avaluar activitats de coordinació inter i intrainstitucionals relacionades amb la promoció de la salut.
 • Participar en activitats de coordinació que impliquin el treball amb grups, col·lectius i entitats d'iniciativa social.
 • Col·laborar en l'elaboració i desenvolupament de programes de formació continuada en promoció i educació de la salut.
 • Analitzar, avaluar i, si s'escau, participar en l'elaboració de materials informatius i/o educatius.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat