Rotacions a l'Hospital del Mar

El/la MIR rotarà per l'Hospital, al Servei d'Epidemiologia i Avaluació, durant 10 mesos. El propòsit d'aquesta rotació és facilitar l'aprenentatge en les àrees de cribratge dels càncers de mama i de còlon, el control d'infeccions i l'avaluació de serveis sanitaris i qualitat sanitària.

Objectius docents

 1. Analitzar les necessitats d'atenció i planificar els serveis sanitaris.
 2. Analitzar l'impacte de les intervencions sanitàries (gestió, preventives, clíniques).
 3. Dissenyar funcionalment programes de prevenció secundària i assistencials.
 4. Avaluar els serveis i programes sanitaris.
 5. Realitzar la vigilància epidemiològica dels efectes adversos i els riscs associats a l'atenció hospitalària.
 6. Gestionar els serveis i programes sanitaris.
 7. Avaluar la pràctica clínica.

Activitats

Per assolir aquests objectius, el/la MIR desenvoluparà les següents activitats:

 1. Anàlisi d'incidència de malalties, de necessitats de salut i d'utilització de serveis sanitaris de la població de referència de l'hospital.
 2. Avaluació dels resultats de l'atenció hospitalària. Monitoratge i anàlisi d'indicadors clínics (supervivència, reagudització, condició crònica, discapacitat, qualitat de vida, satisfacció, utilització de serveis sanitaris).
 3. Monitoratge i anàlisi d'indicadors clínics oncològics a partir del registre de càncer hospitalari.
 4. Vigilància epidemiològica hospitalària: infecció nosocomial, mortalitat intrahospitalària, reingressos no programats, reaccions adverses als medicaments.
 5. Disseny i elaboració de sistemes d'informació assistencial hospitalari.
 6. Disseny i elaboració d'estudis per a l'avaluació de noves intervencions sanitàries.
 7. Disseny i elaboració d'estudis per a l'avaluació de processos diagnòstics.
 8. Disseny i elaboració d'estudis per a l'avaluació d'efectes adversos.
 9. Participació en la gestió i avaluació del programa poblacional de detecció precoç de càncer de mama i del programa poblacional de prevenció del càncer de còlon i recte.
 10. Activitats de promoció de la salut (programa "Hospitals lliures de fum").
 11. Col·laboració amb el Dispensari d'Atenció al Viatger, del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar.
 12. Gestió d'un programa de qualitat assistencial (anàlisi de satisfacció, anàlisi de mortalitat, anàlisi d'accessibilitat de grups vulnerables).
 13. Suport al disseny i anàlisi dels projectes de millora de la qualitat assistencial.
 14. Participació en el desenvolupament i seguiment dels objectius del Programa de Qualitat.
 15. Participació en diferents comissions de qualitat hospitalàries.
 16. Participació en les activitats per a assolir els objectius de seguretat del Programa de Qualitat.

Aquestes activitats les desenvoluparà el/la MIR durant un període de rotació de deu mesos en el propi Servei d'Epidemiologia i Avaluació. El/la MIR, juntament amb el tutor del Servei d' Epidemiologia i Avaluació de l'Hospital del Mar, definirà un calendari específic d'activitats.

A més, els residents participaran i col·laboraran en les diferents sessions formatives promogudes o amb la participació del Servei d' Epidemiologia i Avaluació.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat