Acollida dels residents i governança de la Unitat Docent

La residència pretén que l'aprenentatge integri la teoria i la pràctica de la salut pública. La residència s’iniciarà amb la sessió d’acollida per part de tots els membres de la Unitat Docent. En aquest acte es presenten els dispositius de la Unitat Docent i el document d’acollida amb tota la informació sobre la residència. Durant el primer any de residència el programa del Màster de Salut Pública ocupa bona part de la dedicació amb els cursos i el Treball Final del Màster (TFM). Cada resident comptarà amb un director de TFM (diferent del tutor/a personal).

La Comissió Assessora és l'òrgan que gestiona la Unitat Docent. En són membres el tutor/a de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, de l'IMIM i del  Servei d'Epidemiologia de l'Hospital del Mar, un dels quals rotatòriament és nomenat coordinador/a per un període de 4 anys. També hi tenen veu i vot dos representants dels residents, escollits per ells mateixos i renovats anualment. Aquesta comissió es reuneix almenys trimestralment. El coordinador/a de la Comissió Assessora és designat membre de la Comissió de Docència del PSMAR, a la qual està adscrita la nostra Unitat Docent.

La Comissió de Seguiment és una comissió definida en el conveni de creació de la Unitat Docent, signat per les diferents institucions que en formen part. Té per objectiu supervisar el compliment dels acords previstos en aquest conveni. Integren aquesta comissió el cap del Servei d'Epidemiologia i Avaluació de l'Hospital del Mar, la direcció del Programa d'Epidemiologia de l'IMIM, la direcció de Recerca i Formació de l'ASPB, un membre del comitè directiu científic del ISGlobal i la direcció del Centre de Recerca en Salut Laboral (CISAL) del Departament del Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF, o bé en qui es delegui en cada cas. Es reuneixen anualment o a petició de qualsevol dels seus membres quan sigui necessari.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat