Guàrdies

A partir del segon any de residència, el/la MIR realitza 20 hores mensuals en concepte d’atenció continuada (guàrdies).

La prestació d’aquest servei es considera un element clau en el programa formatiu de l’especialitat de Medicina Preventiva i Salut Pública aprovat pel Ministeri de Sanitat i Consum i el Ministeri d’Educació i Ciència el març del 2005, tal com estipula l’Ordre SCO/1980/2005 (Annex I). En aquest programa formatiu oficial s’especifica que les guàrdies:

  • són obligatòries durant la segona i la tercera etapa de formació (els tres darrers anys del període formatiu);
  • es realitzen als centres i dispositius de la unitat docent;
  • són planificades pel coordinador i els tutors.

A la nostra Unitat Docent, la prestació d’aquests serveis s’efectua en els dispositius o centres on el resident està realitzant la rotació. El tutor/a responsable de cada dispositiu és l’encarregat de planificar, coordinar, supervisar i avaluar aquesta activitat formativa juntament amb els col·laboradors docents del dispositiu.

Les activitats realitzades en les guàrdies poden estar relacionades o no amb les que el resident duu a terme durant la seva jornada laboral normal, serveixen per a les necessitats de les institucions i tenen com a objectiu tant complementar la formació del resident com col·laborar en el funcionament normal dels diferents dispositius.

La retribució corresponent a les guàrdies s’incrementa en funció de l’any de residència i es percep integrada en la nòmina, en concepte de complement de guàrdies.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat