Màster en Salut Pública

Aproximadament quatre mesos després de la incorporació a la Unitat Docent, cap a finals de setembre del primer any i durant dos cursos, es fa la formació teòrica mitjançant el Màster en Salut Pública de Barcelona, que es va iniciar el 1989, i que des del 2006 és un programa interuniversitari organitzat conjuntament per les universitats Pompeu Fabra (UPF) i Autònoma de Barcelona (UAB). Aquest Màster resulta gratuït per als residents de la Unitat Docent, les institucions de la qual n'assumeixen el cost.

El Màster en Salut Pública té com a principal objectiu capacitar els estudiants per a comprendre els processos de salut/malaltia i els seus determinants des de la perspectiva poblacional i per a afrontar els problemes de salut a través d'intervencions col·lectives de promoció, protecció i restauració de la salut. Aspira a ser un programa internacional d'excel·lència per a la formació de professionals en salut pública.

L’objectiu general del programa és que els estudiants aconsegueixin les competències necessàries per afrontar els problemes de salut i els seus determinants des de la perspectiva de la població i per a promoure i restaurar la salut de les persones mitjançant accions col·lectives i la provisió de serveis de protecció i promoció de la salut.  

Aquestes competències generals inclouen les següents activitats en matèria de salut pública:

  • Identificar les necesitats de salut de la població.
  • Desenvolupar polítiques de salut i respostes socials per a mantenir, protegir i promoure la salut.
  • Garantir la prestació de serveis sanitaris.
  • Aconseguir els coneixemnest bàsics per poder dur a terme recerca epidemiològica i en salut pública.

Per conèixer en detall les característiques i funcionament del programa del Màster en Salut Pública, podeu accedir a la pàgina web del programa: https://www.upf.edu/web/saludpublica/inicio

Treball de recerca (Treball Final del Màster)

Abans d'iniciar el Màster de Salut Pública el resident elegirà un tema de Treball Final de Màster que realitzarà en una unitat/servei d'alguna de les institucions que conformen la Unitat Docent, sota la direcció d'un membre del seu staff. El Treball Final de Màster es realitza directament en format d'article científic.

Els criteris a tenir en compte pel MIR i el seu director de Treball Final de Màster són els següents:

  1. El MIR ha de complir uns horaris d'acord amb el contracte que té firmat amb l'Hospital del Mar i assistir a las assignatures del Màster impartides al llarg del primer curs (setembre-juny). 
  2. El MIR disposarà d’un lloc de treball propi proporcionat pel director del Treball Final de Màster.
  3. El MIR s'integrarà a les activitats de la Unitat o Servei on estigui realitzant el Treball Final de Màster. Durant el temps de classes del Màster, i d'acord amb el tutor/a institucional, anirà complint els objectius docents de la rotació d'aquell dispositiu que siguin compatibles amb el seguiment del Màster.
  4. Com a part de la formació que representa l'elaboració del Treball Final de Màster, el MIR prepararà i defensarà el protocol a la convocatòria de novembre del primer any.
  5. Un cop aprovat el protocol, el MIR prepararà i defensarà el Treball Final de Màster preferiblement a la convocatòria de desembre del segon any.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat