Recerca

L'adquisició d'habilitats d'investigació constitueix un objectiu fonamental de la nostra Unitat Docent. A més del Treball Final de Màster, els diferents dispositius potencien i estimulen els residents a redactar articles científics i presentar comunicacions en congressos nacionals i internacionals, així com iniciar la Tesi doctoral durant la residència.

Tesi

El/la MIR que faci la tesi doctoral podrà comptar amb l'ajut d'un director de tesi pertanyent a alguna de les unitats/serveis de les institucions que integren la Unitat Docent, havent de compatibilitzar el seu treball de recerca amb la residència en cada una de les institucions per les quals anirà rotant (Hospital del Mar, IMIM o ASPB).

El temps de dedicació a la tesi doctoral durant les rotacions estarà en funció de les activitats que es realitzin en les esmentades rotacions. Hi ha previst facilitar almenys 4 hores setmanals per a l'elaboració de la tesi dins de l'horari establert en cada institució i sempre d'acord amb el tutor de la rotació.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat