Guia per a la presentació de la lectura crítica d'un article per part dels R1

Aquesta sessió de presentació d'articles per part dels residents que s'acaben d'incorporar s'ha organitzat cada any des del començament de la Unitat Docent (2003). Constitueix una de les sessions generals trimestrals de la Unitat Docent.

Objectius de la sessió

 1. Revisió a fons d'un article científic de MPiSP (comprensió i discussió)
 2. Exposició formal en públic
 3. Utilitat per a la revisió bibliogràfica de la tesina
 4. Pràctica de PowerPoint (estructura i format)
 5. Coneixement dels nous residents per part de tutors i residents

Tria de l'article:

 1. La tria de l'article es farà d'acord amb el director de tesina (i el tutor/a institucional, si s'escau). És recomanable que el director presenti diverses opcions al resident.
 2. Termini: la tria s'ha d'haver efectuat abans del 31 de juliol. Cal comunicar-ho al tutor personal.
 3. Criteris per a l'elecció de l'article (a valorar per part del director i del tutor):
  • Relació amb la tesina escollida (i rellevància)
  • Qualitat
  • Interès general
  • Valorar dificultat per als R1
 4. Supervisió a càrrec del director de tesina. Cal establir un mínim d'un assaig previ a la sessió.

Format de la sessió de presentació

 1. Data: la sessió tindrà lloc al setembre, preferiblement abans de l'inici de les classes del Màster.
 2. Lloc: preferiblement al PSMAR (sales del PRBB).
 3. Durada: 30 minuts total. Uns 20 minuts de presentació + 10 minuts de discussió i valoració personal. Després, 15 minuts de discussió general.
 4. Format acadèmic, ben estructurat. Vetllar per la formalitat de la presentació
 5. Distingir presentació de l'article i el que és comentari personal i crítica
 6. Discussió a càrrec dels R4 (sobretot)
 7. El resident ha d'enviar prèviament l'article als tutors i els residents perquè tothom l'hagi pogut llegir. Enviar-lo amb antelació suficient.
 8. Es farà difusió de la sessió i s’hi convidaran els col·laboradors docents, així com antics tutors i residents.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat