Equip i serveis assistencials

La Unitat de Patologia Mamària de l'Hospital del Mar està formada per un equip multidisciplinari perquè les persones rebin un diagnòstic i tractament multidisciplinari, coordinat, i personalitzat. Encara que la unitat està centrada en el càncer de mama, també tractem tota aquella patologia de la mama, sigui benigna o d'alt risc.

1 Serveis assistencials

Apostem per un model de gestió centrat en els resultats que són importants pel pacient, incorporant els últims avenços i a l'avantguarda de la tecnologia. Volem anar més enllà del tractament de la patologia, analitzant els seus efectes sobre les persones per millorar-ne l'abordatge. Fem una tasca assistencial, però també investigadora.

2 Equip professional

La nostra atenció multidisciplinària reuneix diferents especialistes: Cirurgians de mama (tant del Servei de Cirurgia General com de Ginecologia), d'Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Diagnòstic per la Imatge i Anatomia Patològica, així com professionals d'infermeria, incloent-hi la infermera gestora de casos. També hi estan implicats els serveis de Cirurgia Plàstica, Medicina Nuclear i Medicina Física i Rehabilitació, i també professionals de Psicooncologia i Oncogeriatria.

Coordinadora

Mar Vernet

La unitat la conformen un equip multidisciplinari de manera transversal entre diversos especialistes.

Equip mèdic de la Unitat de Patologia Mamària

Més informació de l'equip professional