Equip i serveis assistencials

La Unitat de Patologia Mamària de l'Hospital del Mar està formada per un equip multiprofessional perquè les persones rebin un diagnòstic i tractament multidisciplinari, coordinat, i personalitzat. Encara que la unitat està centrada en el càncer de mama, també tractem tota aquella patologia de la mama, sigui benigna o d'alt risc.

1 Serveis assistencials

Apostem per un model de gestió centrat en els resultats que són importants pel pacient, incorporant els últims avenços i a l'avantguarda de la tecnologia. Volem anar més enllà del tractament de la patologia, analitzant els seus efectes sobre les persones per millorar-ne l'abordatge. Fem una tasca assistencial, però també investigadora.

2 Equip professional

La nostra atenció multidisciplinària reuneix diferents especialistes: Cirurgians de mama (tant del Servei de Cirurgia General com de Ginecologia), d'Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Diagnòstic per la Imatge i Anatomia Patològica, així com professionals d'infermeria, incloent-hi la infermera gestora de casos. També hi estan implicats els serveis de Cirurgia Plàstica, Medicina Nuclear i Medicina Física i Rehabilitació, i també professionals de Psicooncologia i Oncogeriatria.

Coordinadora

Mar Vernet

La unitat la conformen un equip multidisciplinari de manera transversal entre diversos especialistes.

Equip mèdic de la Unitat de Patologia Mamària

Més informació de l'equip professional

3 Serveis i col.laboradors

Treballem de manera coordinada i integrada amb altres serveis i equips multidisciplinaris d'especialistes de primer nivell de l'hospital per a obtenir el millor diagnòstic per al millor tractament.

Hub de diagnòstic de l’Hospital del Mar  

4 Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama

La detecció precoç -també anomenada cribratge- permet detectar el càncer de mama en una etapa molt inicial, quan encara no es pot notar ni produeix molèsties, i quan la possibilitat de curació és més alta.

La mamografia permet detectar precoçment un càncer existent, però no evita que una dona pugui tenir un càncer de mama.

A Catalunya, d'acord amb la recomanació de la majoria d'experts i de la Comissió Assessora de Cribratge de Càncer del Pla director d'oncologia, el Programa de detecció precoç del càncer de mama invita a totes les dones de 50 a 69 anys. Consisteix en la realització d'una mamografia (radiografia de les mames) cada dos anys.

Més informació