Diagnòstic

A l'Àrea de Diagnòstic Integrat de l'Hospital del Mar convergeixen proves d'imatge, patologia i laboratori que permeten, amb un sistema d'informació avançat, fer realitat la medicina personalitzada.

El diagnòstic a la Unitat de Patologia Mamària inclou el cribratge en persones asimptomàtiques, l'estudi diagnòstic davant la presència de símptomes o signes de malaltia mamària i el seguiment de patologies benignes i malignes durant i després del tractament, el temps necessari en cada cas.
 

Algunes de les proves que realitzem

 • Mamografia convencional
 • Tomosíntesi
 • Mamografia amb contrast
 • Ecografia de mama
 • Ressonància magnètica mamaria
 • Marcatge de lesions tant en mama com en axil·la
 • Citologia
 • Biòpsies i patologia quirúrgica
 • Immunologia
 • Immunohistoquímica
   


A l'avantguarda de la tecnologia


Disposem de la tecnologia diagnòstica més avançada amb mamografia digital, mamografia amb contrast, ecografia d'alta definició i ressonància magnètica d'alt camp.

 • Biòpsia líquida
 • Diagnòstic molecular del càncer
 • Patologia digital


Des del Servei de Medicina Nuclear, s'implementen proves fonamentals per orientar correctament la patologia, incloent-hi gammagrafia òssia, ventriculografia, estudis PET/CT amb FDG (per l'estadiatge precís en determinats casos de carcinoma de mama) i cirurgia Radioguiada. Dins la cirurgia radioguiada que es fa en col·laboració amb l'equip quirúrgic, s'inclouen les tècniques de ROLL, SNOLL i gangli sentinella.