Diagnòstic

La Unitat de Patologia Mamària de l’Hospital del Mar té com a objectiu diagnosticar i tractar de forma ràpida i personalitzada aquelles persones que podrien tenir la sospita de patir una patologia de mama. Per això, la unitat inclou, des del cribratge en persones sense símptomes, l'estudi diagnòstic davant la presència de símptomes o signes de malaltia mamària i el seguiment de patologies benignes i malignes durant i després del tractament, el temps necessari en cada cas.

A l'Àrea de Diagnòstic Integrat de l'Hospital del Mar convergeixen proves d'imatge, patologia i laboratori que permeten, amb un sistema d'informació avançat, fer realitat la medicina personalitzada.

Algunes de les proves que realitzem

 • Biòpsies i patologia quirúrgica
 • Citologia
 • Ecografia d’alta definició
 • Immunologia
 • Immunohistoquímica
 • Mamografia convencional
 • Mamografia amb contrast
 • Marcatge de lesions tant en mama com en axil·la
 • Ressonància magnètica d’alt camp
 • Tomosíntesi

Des del Servei de Medicina Nuclear, s'implementen proves fonamentals com

 • Cirurgia radioguiada (tècniques de ROLL, SNOLL i gangli sentinella)
 • Estudis PET/CT amb FDG (per l'estadiatge precís en determinats casos de carcinoma de mama)
 • Gammagrafia òssia
 • Ventriculografia 
   


A l'avantguarda de la tecnologia

 • Patologia digital. L'Hospital del Mar, un dels primers hospitals d'Espanya que va adoptar la patologia digital. La patologia digital obre la porta a la patologia computacional i l'aplicació d'algorismes i intel·ligència artificial per aconseguir diagnòstics encara més precisos.
 • Diagnòstic molecular del càncer. És una tecnologia que millora l'estudi de marcadors de diagnòstic i pronòstic de les malalties tumorals, i permet determinar les alteracions genètiques que defineixen la vulnerabilitat dels tumors a determinats tractaments -capacitat predictiva- i, en conseqüència, permet determinar un tractament més específic respecte de les característiques moleculars i genètiques dels tumors per als pacients amb càncer en què aquest procediment estigui indicat d'acord amb l'evidència.
 • Biòpsia Líquida. L'Hospital del Mar és el primer centre de Catalunya i un dels primers de l'Estat que disposa d'una unitat específica per a la utilització de la biòpsia líquida per al diagnòstic de pacients amb diferents tipus de malalties oncològiques. La biòpsia líquida consisteix a la detecció, gràcies a una anàlisi de sang, de l'ADN tumoral al plasma sanguini.