Diagnòstic

La Unitat de Patologia Mamària de l'Hospital del Mar té com a objectiu diagnosticar i tractar de forma ràpida i personalitzada aquelles persones que poden tenir una patologia de mama. Per això, la unitat inclou, des del cribratge en persones sense símptomes, l'estudi diagnòstic davant la presència de símptomes o signes de malaltia mamària i el seguiment de patologies benignes i malignes durant i després del tractament, el temps necessari en cada cas.

A l'Àrea de Diagnòstic Integrat de l'Hospital del Mar convergeixen proves d'imatge, patologia i laboratori que permeten, amb un sistema d'informació avançat, fer realitat la medicina personalitzada.

Algunes de les proves que realitzem

Diagnòstic per la Imatge

 • Mamografia convencional

 • Tomosíntesi

 • Mamografia amb contrast

 • Ecografia d'alta resolució

 • Ressonància magnètica d'alt camp

 • Biòpsies percutànies guiades per distintes modalitats d'imatge

 • Diferentes modalitats de marcatge prequirúrgic de lesions tant en mama com en axil·la

 • Tractaments mínimament invasius per a tumors de mama (tales com biòpsies per buit i el congelament o crioablació)

Medicina Nuclear

 • Cirurgia radioguiada (tècniques de ROLL, SNOLL i gangli sentinella)

 • Estudis PET/CT amb FDG (per l'estadiatge precís en determinats casos de carcinoma de mama)

 • Gammagrafia òssia

 • Ventriculografia

Anatomia Patològica

 • Citologia

 • Immunologia

 • Immunohistoquímica

   


A l'avantguarda de la tecnologia

 • Patologia digital. L'Hospital del Mar, un dels primers hospitals d'Espanya que va adoptar la patologia digital. La patologia digital obre la porta a la patologia computacional i l'aplicació d'algorismes i intel·ligència artificial per aconseguir diagnòstics encara més precisos.
 • Diagnòstic molecular del càncer. És una tecnologia que millora l'estudi de marcadors de diagnòstic i pronòstic de les malalties tumorals, i permet determinar les alteracions genètiques que defineixen la vulnerabilitat dels tumors a determinats tractaments -capacitat predictiva- i, en conseqüència, permet determinar un tractament més específic respecte de les característiques moleculars i genètiques dels tumors per als pacients amb càncer en què aquest procediment estigui indicat d'acord amb l'evidència.
 • Biòpsia Líquida. L'Hospital del Mar és el primer centre de Catalunya i un dels primers de l'Estat que disposa d'una unitat específica per a la utilització de la biòpsia líquida per al diagnòstic de pacients amb diferents tipus de malalties oncològiques. La biòpsia líquida consisteix a la detecció, gràcies a una anàlisi de sang, de l'ADN tumoral al plasma sanguini.
 • Mamografia amb contrast: El Hospital del Mar va ser el primer a Catalunya en integrar la mamografia amb contrast al circuit diagnòstic, millorant notablement la detecció de lesions mamàries de sospita. Aquesta tècnica permet una visualització més clara i precisa de les àrees afectades.

  Biòpsia guiada per mamografia amb contrast: Som pioners a Espanya i entre els primers al món en implementar aquesta tècnica, que permet biopsiar lesions que no són visibles amb les modalitats convencionals.

  Intel·ligència Artificial en el diagnòstic per la imatge: Investiguem l'aplicació de la intel·ligència artificial en el diagnòstic per la imatge per millorar la qualitat de les imatges de mamografia i la precisió en la lectura dels estudis. Aquesta tecnologia avançada facilita la detecció precoç i la interpretació precisa, optimitzant els resultats diagnòstics.