Tractaments sistèmics

A l’Hospital del Mar, un equip de professionals estudia conjuntament les diferents estratègies terapèutiques i, decideix quin és el tractament més òptim d'una forma individualitzada.

  • Quimioteràpia

  • Hormonoteràpia

  • Teràpies dirigides

  • Immunoteràpia