Espai del pacient

Informació sobre la malaltia i el procés rehabilitador. A educació per a la salut trobareu recomanacions, consells i cures.

El 25 de març de 2019, amb vint-i-vuit anys, em van diagnosticar un càncer de mama en fase 2. Avui en dia soc una persona sana.

Rebeca Stewart