Rehabilitació i prevenció d'efectes adversos

La rehabilitació compleix un paper important en el tractament precoç de les complicacions secundàries als tractaments mèdic-quirúrgics del càncer de mama. La rehabilitació té com a objectiu final millorar la qualitat de vida de la persona.

  • Limfedema

  • Recuperació de la mobilitat després cirurgia mamària

  • Unitat de càrdio-oncologia. Unitat multidisciplinària per a la prevenció i diagnòstic precoç de complicacions cardiovasculars en pacients que reben tractament oncoespecífic.

  • Unitat de metabolisme ossi. Unitat multidisciplinària per a la prevenció de pèrdua de massa òssia en pacients en curs de tractament hormonal amb inhibidors d'aromatasa i/o supressió ovàrica.

  • Unitat d'Oncogeriatria: pot coordinar la rehabilitació funcional en pacients d'edat avançada (domiciliària, ambulatòria..)