Recerca

Un dels objectius prioritaris és potenciar els projectes de recerca multidisciplinaris, amb la màxima coordinació entre especialistes.
La dedicació als projectes s'ha aconseguit amb el desenvolupament de totes les sinergies per a potenciar la qualitat dels projectes.
La recerca en patologia mamària realitzada en qualsevol dels serveis que conformen la unitat, promoguda per tots els especialistes d'aquesta, suposa una retroalimentació generadora d'iniciatives que multipliquen el rendiment dels projectes.