Equip professional

Equip Quirúrgic

 • Núria Argudo
 • Marta Jiménez
 • Anabel Martínez
 • Paula Masó
 • Clara Espinet
 • Maria del Mar Vernet

Equip Oncologia Mèdica

 • Joan Albanell, (cap del servei d’Oncologia Mèdica)
 • Maria Castro
 • Maria Martínez
 • Tamara Martos
 • Sonia Servitja

Equip Oncologia Radioteràpica

 • Manel Algara
 • Xavier Sanz

Equip Diagnòstic per la Imatge

 • Rodrigo Alcántara
 • Natalia Arenas
 • Javier Azcona
 • Elisenda Vall
 • Elisabeth Vila

Equip Diagnòstic Anatomopatològic

 • Laura Comerma
 • Mònica González
 • Ivonne Vázquez

Infermeria

 • Alicia Noguera, Gestora de casos
 • Mª Jesús López, Infermera a consulta externa

Personal auxiliar propi de la UFPM

 • Elisenda Fité, Secretaria 

Professionals de serveis col·laboradors

 • Cirugía Plástica: Leyre Olivares, Carmen Vega
 • Medicina Nuclear: Yolanda Aguilar, Sergi Vidal, Raquel Valhondo 
 • Medicina Física i Rehabilitació: Roser Belmonte 
 • Psicooncologia: Eva Rodríguez 
 • Oncogeriatría: María Pi Figueras
 • Unitat de Consell Genètic: Mònica Pardo