Tractament quirúrgic

La patologia mamària exigeix un abordatge cada vegada més especialitzat, multidisciplinari i personalitzat

  • Biòpsia Selectiva del Gangli Sentinel·la
  • Bloqueig anestèsic intraquirúrgic per millor control del dolor postoperatori i a llarg termini
  • Exèresi de lesions benignes
  • Cirurgia Major Ambulatòria o de curta estada
  • Cirurgia axil·lar dirigida
  • Cirurgia Conservadora en Càncer de Mama incloent cirurgia oncoplàstica per evitar deformitats a la mama en extirpar el tumor
  • Cirurgia Radical en Càncer de Mama (mastectomia) amb, o sense reconstrucció mamària
  • Limfadenectomia axil·lar
  • Micropigmentació de l'arèola
  • Reconstrucció mamària, immediata o diferida, autòloga microquirúrgica (DIEP, Gracillis, GAP), o amb implants (expansor, pròtesi)