Tractament quirúrgic

La patologia mamària exigeix un abordatge cada vegada més especialitzat, multidisciplinari i personalitzat

 • Biòpsia Selectiva del Gangli Sentinel·la
 • Bloqueig anestèsic intraquirúrgic per millor control del dolor postoperatori i a llarg termini
 • Exèresi de lesions benignes
 • Cirurgia Major Ambulatòria o de curta estada
 • Cirurgia axil·lar dirigida
 • Cirurgia Conservadora en Càncer de Mama incloent cirurgia oncoplàstica per evitar deformitats a la mama en extirpar el tumor
 • Cirurgia Radical en Càncer de Mama (mastectomia) amb, o sense reconstrucció mamària
 • Cirurgia del Limfedema
 • Limfadenectomia axil·lar
 • Micropigmentació de l'aurèola
 • Reconstrucció mamària
 • Reconstrucció mamària, immediata o diferida, autòloga microquirúrgica (DIEP, Gracillis, GAP), o amb implants (expansor, pròtesi)