Seguiment de pacients

La Unitat de Patologia Mamària de l’Hospital del Mar té com a objectius el diagnòstic, tractament i seguiment de persones afectades de patologia benigna de la mama i, especialment, el càncer de mama.

  • Patologia Benigna. Seguiment conjunt amb els equips d’atenció primària. 

  • Patologia Maligna. Seguiment durant el tractament i també un cop finalitzat. 

  • Patologia d'alt risc: consells d'hàbits de vida, avaluació de risc, prevenció farmacològica i cribratge amb proves d'imatge. També d'acord amb els equips d'atenció primària.