Equip i serveis assistencials

Som un equip multidisciplinari que atén més de 600 casos l'any com a Centre Terciari d'Ictus de l'AIS Barcelona Litoral-Mar. Oferim una atenció integral al pacient amb patologia neurovascular.

1 Cartera de serveis

Realitzem el diagnòstic, tractament i prevenció de la malaltia vascular cerebral.

2 Equip professional

Som més de 50 professionals dels serveis de Neurologia, Medicina Física i Rehabilitació, Neuroangiografia Terapèutica, Neuroradiologia, Neurocirurgia i professionals d'infermeria especialitzats. L’equip compleix els requisits establerts pel Pla director de la Malaltia Vascular de Catalunya.

Coordinadora

Dra. Ana Rodríguez Campello

Cap de Secció del servei de Neurologia

Equip mèdic de la Unitat Funcional d'Ictus

Més informació de l'equip professional

Personal d’infermeria altament especialitzat

Més informació de Personal d’infermeria altament especialitzat

3 Serveis adscrits i col·laboradors

Adscrits

4 Funcionament

La Unitat Funcional d'Ictus té com a objectiu realitzar el diagnòstic, tractament i prevenció de la malaltia vascular cerebral, a través de l'assistència clínica integral a pacients de dos districtes de la ciutat de Barcelona (Ciutat Vella i Sant Martí ), amb una població actual de 320.000 habitants.

Formada per un equip multidisciplinari especialitzat en el maneig d’ictus complexos, que està coordinat per neuròlegs amb especial dedicació a la patologia vascular cerebral.

Assistència clínica integral

Diagnòstic, tractament, prevenció

320.000 habitants