Funcionament de la unitat

Formen part del procés assistencial altres professionals com infermeria especialitzada, neuroradiòlegs, radiòlegs neurointervencionistes, neurocirurgians, cirurgians vasculars, anestesiòlegs, rehabilitadors i personal d'Urgències mèdiques. Hi ha altres serveis de suport hospitalaris que intervenen en el procés diagnòstic i terapèutic de l'ictus, com Cardiologia, Nutrició o Geriatria.

Les funcions de la Unitat d'Ictus són les següents:

  • Coordinació del circuit del Codi Ictus a l'Hospital del Mar tant a nivell extra com intrahospitalari.
  • Dur a terme una atenció protocolitzada en els processos diagnòstics i terapèutics en fase aguda de l'ictus, coordinar l'activitat de la resta de professionals implicats en l'atenció urgent de l'ictus (radiòlegs, neurocirurgians, anestèsia, neuroradiologia intervencionista, UCI ...), i l'administració del tractament trombolític endovenós i/o teràpia endovascular als pacients que ho necessitin.
  • Realitzar un diagnòstic neurovascular exhaustiu a tots els ictus, tant a nivell d'atenció urgent com en pacients ingressats o visitats de forma ambulatòria.
  • Formar personal del servei de Neurologia (neuròlegs, residents, infermeria) i a professionals implicats en l'atenció a l'ictus d'altres serveis o centres.
  • Potenciar la recerca clínica i bàsica en patologia vascular cerebral, amb especial interès en els aspectes epidemiològics, genètics/epigenètics, ambientals i de neuroimatge.