Unitat d’ictus

És una àrea d'hospitalització especial que està destinada a l'ingrés de pacients amb ictus agut. Es troba situada a la Unitat de Neurologia i permet proporcionar una vigilància contínua de les constants vitals, realitzar cures d'infermeria freqüents i una atenció mèdica especialitzada per un neuròleg durant 24 hores al dia.

Permet detectar de forma precoç l'empitjorament clínic que poden presentar alguns pacients durant les primeres 48-72 hores i aplicar les mesures necessàries per evitar-ho.

Des de l'any 2005, l'Hospital del Mar disposa d'aquesta estructura especialitzada i en l'actualitat la Unitat d'Ictus del nostre centre es compon de 6 llits d'hospitalització amb monitorització contínua, distribuïdes en 3 habitacions a la unitat d'hospitalització 50, properes al control d'infermeria. Existeix una zona en el control d'infermeria amb monitoratge central, que és on habitualment se situa la infermera de la Unitat d'ictus.

Preferentment, a la Unitat d’Ictus ingressen els pacients que, per rebre algun tractament específic, necessiten una vigilància semiintensiva.

Els objectius de l'ingrés a la unitat són:

  • Disminuir la mortalitat dels pacients amb ictus agut.
  • Disminuir les complicacions dels pacients ingressats.
  • Millorar la qualitat assistencial.
  • Disminuir l'estada mitjana.
  • Reduir el nombre de pacients que estan més de 24 hores a Urgències de l'hospital.
  • Millorar la recerca en patologia vascular cerebral.