Unitat de Rehabilitació intensiva hospitalària

La rehabilitació (RHB) del pacient amb ictus té com a objectiu fonamental tractar la discapacitat per aconseguir la màxima capacitat funcional possible en cada cas i facilitar la independència i la reintegració a l'entorn previ familiar, social i laboral.

Per aconseguir una atenció rehabilitadora transversal, l'equip mèdic de RHB valora diàriament als pacients ingressats a la Unitat d'Ictus i pauta teràpia precoç, que es porta a terme per l'equip de fisioterapeutes a la unitat d'hospitalització 50. Es disposa d'una sala en la mateixa unitat (Sala Mar) per dur a terme el tractament.

La unitat de RHB intensiva hospitalària situada a l'Hospital de l'Esperança és una unitat hospitalària on els pacients que han patit un ictus ingressen en fase post aguda immediata per a tractament rehabilitador intensiu. Es caracteritza per una curta durada, alta intensitat, intervenció d'un equip multidisciplinari expert i disponibilitat de tecnologia adequada (anàlisi de marxa i equilibri, tècniques interactives, robòtica, etc).

Quan l'atenció mèdica i d'infermeria ja no és necessària les 24 hores, es planifica l'alta hospitalària precoç i es continua el programa de RHB en l'àmbit ambulatori o domiciliari, sent prioritària la correcta selecció dels pacients i la coordinació amb els serveis comunitaris, sociosanitaris i socials que faciliten l'alta hospitalària.