Laboratori d’Ultrasonografia

A la Unitat d'Ictus es disposa d'un laboratori d'ultrasonografia, ubicat a exploracions complementàries (Neurofisiologia), on es realitza estudi dúplex / Doppler de troncs supraaòrtics i Doppler transcranial.

Els estudis ultrasonogràfics es realitzen a tots els pacients en fase aguda, als pacients ingressats i de forma ambulatòria. Es disposa de tècniques específiques com determinació de gruix íntima-mitjana, estudis de reserva hemodinàmica amb CO2, shunt dreta-esquerra amb microbombolles i detecció de microembòlies cerebrals (hits).

A més, a l'Hospital del Mar el diagnòstic ultrasonogràfic de mort encefàlica i la monitorització del vasoespasme en l'hemorràgia subaracnoïdal es porta a terme per neuròlegs de la Unitat d'Ictus.