Personal d’infermeria

Disposem de personal d'infermeria altament especialitzats i format en sessions anuals dutes a terme pel Pla director de la Malaltia Vascular de Catalunya i pels propis neuròlegs de la unitat.

Realitzen tasques assistencials que inclouen el tractament fibrinolític en l'ictus agut, es responsabilitzen de la valoració de la disfàgia, de l'educació sanitària, de la formació a personal no adscrit a la unitat i participen en assaigs clínics multicèntrics. El coordinador i referent és David Iglesias, Cap d’infermeria de la Unitat de Neurologia.

Estan formats per realitzar la valoració clínica de la disfàgia (test de volum-viscositat) i acreditades per a l'aplicació de l'escales NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) i escala de Barthel.

L'equip compta amb una infermera coordinadora d'assajos clínics i especialista en disfàgia, integrada en l'equip assistencial, Gemma Romeral Ballester.

L'equip d'infermeria el formen:

  • 4 professionals a jornada completa en torn de matí i 2 a temps parcial.
  • 3 professionals a jornada completa en torn de tarda i 3 a temps parcial.
  • 6 professionals a jornada completa en torn de nit.