Centre terciari d’ictus

El 2013, el CatSalut va emetre una instrucció (01/2013) que definia el model organitzatiu i els dispositius necessaris per a l'atenció inicial del pacient amb ictus agut (Codi Ictus) mitjançant la sectorització en nodes assistencials i definint els nivells d'atenció hospitalària. En aquell moment es van establir els requisits dels Centres Terciaris d'Ictus (CTI), sent l'Hospital del Mar el CTI de l'AIS Barcelona Litoral-Mar.

Els CTI estan capacitats per a realitzar tractaments d'alta complexitat, i els requisits de què disposa en la seva totalitat l'Hospital del Mar, han de ser els següents:

Recursos humans

 • Neuròlegs amb experiència acreditada en patologia vascular cerebral
 • Neurocirugians amb experiència en patologia vascular cerebral
 • Professionals experts en Neuroradiologia terapèutica
 • Equip de radiologia d’urgències
 • Metges de la Unitat de Cures Intensives especialitzats en cures neurocrítics
 • Infermeres especialitzades en l’atenció de l’ictus

Equipaments i recursos físics

 • Angiògraf digital
 • TC multimodal (angioTC, TC perfusió) (24h/7d)
 • RM ≥1.5T (DWI, perfusió, angioRM)
 • Llits de cures semi-intensives (Unitat d’Ictus/Altres)
 • UCI

Altres

 • Protocols d’actuació consensuats en els diferents àmbits
 • Equips multidisciplinars
 • Codi Ictus en funcionament
 • Registre de pacients i controls de qualitat
 • Trajectòries clíniques específiques d’ictus i neurointervencionisme

El 2015 es confirma l'eficàcia del tractament endovascular mitjançant trombectomia mecànica en els pacients en ictus agut i oclusió de gran vas de menys de 8 hores d'evolució. Es realitzen cinc assaigs multicèntrics i una metaanàlisi posterior, on es confirma el millor pronòstic funcional dels pacients tractats. Aquest fet implica que s'ha de prioritzar l'atenció urgent a l'ictus i organitzar els circuits assistencials del Codi Ictus en cada població de referència.

Durant l'any 2016 s'elaboren nous protocols per definir les indicacions del tractament endovascular en l'ictus agut i el flux assistencial i els diferents professionals implicats en el procés del Codi Ictus, amb l'objectiu de garantir el compliment d'estàndards de qualitat assistencial. L'Hospital del Mar es manté com CTI de l'àrea Litoral-Mar.