Programa d’Educació Sanitària al pacient amb ictus agut

L'educació sanitària pretén que el pacient i la família adquireixin els coneixements i habilitats que l'ajudin a mantenir la salut i prevenir la recidiva.

El desenvolupament d'un programa d'educació dirigit a pacients i els seus familiars ha estat efectiu en la promoció de l'autocura, el canvi de comportaments sanitaris, la millora de la qualitat de vida i l'ús més eficient dels serveis sanitaris.

Des de l'any 2005, els pacients de l'Hospital del Mar que ingressen a la unitat d'ictus aguda es beneficien del programa d'educació que porta a terme la infermera referent de la unitat, Enriqueta Rodríguez. A l'Hospital de l'Esperança, també reben educació sanitària a l'Aula Ictus, per tal de millorar la qualitat de vida del pacient amb ictus i la seva família, aportant els coneixements necessaris per millorar la seva autonomia.

L'educació es contempla de manera transversal entre els dos centres, des de la fase aguda de la malaltia a la fase de rehabilitació. A més, cal tenir en compte aquells pacients que, per tenir un ictus transitori, no tenen criteris de tractament rehabilitador a l'Hospital de l'Esperança i, per tant, han d'estar inclosos d'igual manera en el programa educatiu de l'Hospital del Mar.

Els objectius del Programa d'Educació Sanitària dirigit a pacients i familiars són els següents:

  • Que el pacient i familiars-assistents siguin capaços de detectar els signes d'alarma d'un ictus i els tractaments disponibles en la fase aguda que li permetin actuar amb rapidesa, podent evitar el major nombre de seqüeles.
  • Saber quins són els factors de risc modificables que poden prevenir un ictus.
  • Conèixer els objectius de la rehabilitació.
  • Informació sobre seqüeles.