Equip mèdic de la Unitat Funcional d'Ictus

Som més de 50 professionals dels serveis de Neurologia, Medicina Física i Rehabilitació, Neuroangiografia Terapèutica, Neuroradiologia, Neurocirurgia i professionals d'infermeria especialitzats. L'equip compleix els requisits establerts pel Pla director de la Malaltia Vascular de Catalunya.

Neurologia

 • Jaume Roquer González
  Cap de servei
 • Àngel Javier Ois Santiago
 • Jordi Jiménez Conde
 • Elisa Cuadrado Godia
 • Eva Giralt Steinhauer
 • Alejandra Gómez González
 • Carla Avellaneda Gómez

Neuroangiografia terapèutica

 • Leopoldo Guimaraens Martínez
 • Elio Vivas Díaz
 • Alberto Gil García
 • Jesús Saldaña
 • Silvia Sales
  Cap d'Àrea

Neurorradiologia

 • Jaume Capellades Font
 • Sofía González Ortiz
 • Santiago Medrano Martorell

Neurocirurgia

 • Gloria Villalba Martínez
 • Gerardo Conesa Bertran
  Cap de servei

Medicina Física i Rehabilitació

 • Esther Duarte Oller
  Cap de servei
 • Roser Boza Gómez
 • Anna Guillen Sola
 • Cristina Cervantes Estrada

Fisioterapeutes

 • Albert Vilajosana Carvi
 • Ana Hernán Sánchez
 • Mariona Coll Molinos
 • Ana Victoria Lobato Bonilla
 • Sandra Torrell  Vallespín
 • Sandra Gea Rodrigo

Terapeutes ocupacionals

 • Nohora Rueda Moreno
 • Susana Redon Bolos
 • Nuria Coral Esteban
 • Teresa Amorós Teixiné

Logopedes

 • Sonia Nieto Cadalso
 • Julia Preckler Nualart