Insuficiència cardíaca

La Unitat

El per què d'un Programa d'Insuficiència cardíaca

La IC és un autèntic problema de salut pública. Les dades epidemiològiques que disposem indiquen que és la tercera causa de mort de tipus cardiovascular i suposa la primera causa d’ingrés hospitalari en pacients majors de 65 anys. La mortalitat és elevada: en estudis poblacionals, la mortalitat després d’un ingrés per IC és pròxima al 50% el primer any, presentant una letalitat superior a la majoria de càncers més freqüents. Aquest fet, juntament amb una tendència creixent de les taxes d’ingrés per aquesta causa en els últims anys, han motivat que aquesta condició es converteixi en una de les amenaces dels sistemes de salut en els propers anys.

Actualment la majoria de països desenvolupats destinen prop d’un 2% del total del pressupost sanitari a la IC essent el 70% de la despesa relacionada amb l’hospitalització. Avui en dia, es disposa de tractaments que han demostrat reduir de forma molt significativa la mortalitat i el risc d’ingrés. Malgrat això, la complexitat d’aquests tractaments i el fet que els pacients amb IC són grans i tenen una elevada taxa de comorbiditat, motiva que en el món real aquests tractaments s’implementin poc. A més d’aquests problemes, existeix l'evidència que molts dels reingressos per IC són deguts a mal compliment del tractament, en gran part perquè els pacients amb IC, que presenten un baix nivell de qualitat de vida relacionada amb la salut, no reben informació específica per conviure amb la malaltia.

Des de principis dels anys 90, la necessitat d’ oferir un millor maneig als pacient amb IC va motivar la creació d’ unitats específiques per al maneig de la IC amb la filosofia dels anomenats disease management programs. Aquestes unitats, conegudes con Unitats o Programes d’ Insuficiència Cardíaca, han demostrat que són estructures assistencials capaces de reduir la mortalitat, la hospitalització i millorar la qualitat de vida dels pacients amb IC

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat