Insuficiència cardíaca

Intervenció multidisciplinària

La rehabilitació cardíaca: programa d’exercici físic i teràpia ocupacional

Durant la fase de control a la UIC, tots els pacients seran valorats pel facultatiu del servei de rehabilitació. Els pacients òptims seran inclosos en el programa d’entrenament físic que s'està realitzant des de l’any 2002 a les instal·lacions de la fundació Claror (programa d’entrenament de 5 setmanes amb recordatoris de 3 setmanes cada 6 mesos). Els pacients aptes per rehabilitació però que precisen transport sanitari, seguiran el programa a l’Hospital de l’Esperança. Els pacients amb limitació funcional marcada (classe funcional IV de la NYHA), que no permet fer un procés d’entrenament convencional, rebran entrenament en estalvi energètic per part d’un terapeuta ocupacional de la UIC.

Dietista-Nutricionista

Durant la fase educativa, es preveu incorporar un/a dietista per millorar la formació dels pacients en aquest aspecte, així com, adreçar i redreçar els hàbits alimentaris en pacients especials (caquèxia, obesitat, incompliment dietètic).

Psicologia-Psiquiatria

En aquells pacients en què es detecta dèficit afectiu (que es valora de forma sistemàtica abans de l’alta hospitalària, seguint la trajectòria), es preveu, en una segona fase, la incorporació d’un psiquiatre i un psicòleg clínic per tal d'adreçar aquest aspecte i millorar l’encaix afectiu del pacient amb l’ entorn i la malaltia, donat que els trastorns afectius en aquests pacients són freqüents i són marcador independent de mala evolució.

Farmacèutic

Tant a nivell intrahospitalari com en la intervenció a l’Hospital de Dia, el farmacèutic pot aportar una intervenció de qualitat en aspectes com l’educació en fàrmacs, millora del compliment terapèutic, prevenció de les interaccions farmacològiques i la supervisió dels efectes secundaris dels fàrmacs. És per això que la seva incorporació durant aquest any permetrà millorar aquests aspectes.

La nostra motivació: el pacient i el seu entorn

Tots aquests elements, que fan que aquestes unitats siguin estructures complexes, són bàsics per tal d’assegurar el que és indispensable: que els pacients amb IC, i per tant, d’una dificultat de maneig elevada, rebin un maneig mèdic (farmacològic, dispositius, intervencionisme, cirurgia cardíaca) d’alta tecnologia que, en definitiva, es traduirà en una millora de la mortalitat, l’ingrés i la qualitat de vida dels pacients.

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat