Insuficiència cardíaca

El rol del cardiòleg i de la infermera especialitzada en insuficiència cardíaca

El rol de la Infermera especialitzada en insuficiència cardíaca: l'educació i coordinació de l’equip multidisciplinar

Una gran part de l’èxit d’aquestes unitats s'ha degut a l’elevada taxa d’ús de fàrmacs amb efectes sobre l’evolució de la malaltia i d’altra banda pel rol central que hi desenvolupa infermeria, bàsicament educant al pacient i cuidadors per a millorar el compliment i detectar de forma precoç la descompensació (autocura), així com participant activament en l’avaluació clínica dels pacients i la titulació de fàrmacs amb impacte pronòstic.

El rol del Cardiòleg: maneig altament especialitzat

L’aspecte principal d’aquestes unitats és, al marge de la intervenció d’infermeria, oferir un abordatge de molt alt nivell des del punt de vista cardiològic. Això implica, una aplicació intensiva de les recomanacions de les guies de pràctica clínica i que porta implícit l’estudi exhaustiu de l’etiologia de la IC, sovint amb proves complementàries cardiològiques sofisticades, l'estratificació de risc pronòstic que és d’ extrema complexitat en aquest pacients, una implementació del tractament neurohormonal que en els pacients amb IC és polièdric i difícil d’assolir, així com un treball actiu per l’avaluació de pacients tributaris d’intervencions més sofisticades, tals com, intervencionisme coronari percutani, cirurgia cardíaca correctora, indicació de dispositius i, evidentment, valoració i selecció de candidats al trasplantament cardíac.

Aquesta vessant mèdica, complexa i d’alta tecnologia, precisa d’un alt nivell d’experiència per dur-la a terme de forma eficient i és l’element fonamental que justifica l’impacte favorable de les unitats d’IC sobre l’evolució de la malaltia. Malgrat aquestes evidències, aquests tipus d’estructures s’han implantat poc en el nostre país.

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat