L'obesitat

El sobrepès i l'obesitat es defineixen com una acumulació anormal o excessiva de greix que pot ser perjudicial per a la salut.

1 Què és l'obesitat?

El sobrepès i l'obesitat es defineixen com una acumulació anormal o excessiva de greix que pot ser perjudicial per a la salut. L’atenció de pacients amb obesitat greu és complexa a causa de les seves característiques antropomòrfiques i a les comorbiditats associades i requereix una preparació específica per un equip multidisciplinari per a poder ser sotmès a una intervenció quirúrgica amb la màxima seguretat possible i poder obtenir un bon resultat de la cirurgia bariàtrica.

Diferència entre persona
Diferència entre persona "saludable", "amb sobrepès" i "obesa"

2 Indicadors

L'índex de massa corporal (IMC) és un indicador simple de la relació entre el pes i la talla que s'utilitza freqüentment per identificar el sobrepès i l'obesitat en els adults. Es calcula dividint el pes d'una persona en quilos pel quadrat de la seva talla en metres (kg/m2).

En el cas dels adults, l'OMS defineix el sobrepès i l'obesitat com s'indica a continuació:

 • sobrepès: IMC igual o superior a 25.
 • obesitat: IMC igual o superior a 30.
 • obesitat mòrbida: IMC igual o superior a 35.

Un IMC elevat és un important factor de risc de malalties com les següents:

 • les malalties cardiovasculars (principalment les cardiopaties i els accidents cerebrovasculars),
 • les malalties metabòliques: la diabetis, la hipertensió, la dislipèmia
 • els trastorns de l'aparell locomotor (especialment la osteo-artritis, una malaltia degenerativa de les articulacions molt discapacitant) i
 • alguns càncers (l’endometri, la mama,l’ovari, la pròstata el fetge, la vesícula biliar, els ronyons i el còlon).

El risc de contraure aquestes malalties creix amb l'augment de l'IMC.

L'índex de massa corporal proporciona la mesura més útil del sobrepès i l'obesitat en la població, ja que és la mateixa per a tots dos sexes i per als adults de totes les edats.

L'índex de massa corporal proporciona la mesura més útil del sobrepès i l'obesitat en la població, ja que és la mateixa per a tots dos sexes i per als adults de totes les edats.

3 Causes i prevenció

Encara que hi ha influències genètiques, conductuals, metabòliques i hormonals en el pes corporal, la causa fonamental del sobrepès i l'obesitat és un desequilibri energètic entre calories consumides i gastades. Per tant, podem dir que les causes fonamentals de l’obesitat són:

 • un augment en la ingesta d'aliments d'alt contingut calòric que són rics en greix i
 • un descens en l'activitat física a causa de la naturalesa cada vegada més sedentària de moltes formes de treball, les noves maneres de transport i la creixent urbanització.

Es poden prendre mesures per evitar l'augment de pes no saludable i els problemes de salut relacionats:

 • Fer exercici amb regularitat. S'ha de fer de 150 a 300 minuts d'activitat física d'intensitat moderada per setmana per evitar l'augment de pes. Les activitats físiques d'intensitat moderada poden ser caminar ràpidament i fer natació.
 • Seguir un pla d'alimentació saludable. Cal centrar-se en els aliments rics en nutrients i baixos en calories, com fruites, vegetals i cereals integrals. Evitar els greixos saturats i reduir el consum de dolços i alcohol. Fer tres àpats normals com a mínim per dia i pocs entrepans. Fins i tot es pot gaudir de petites quantitats d'aliments amb alt contingut calòric i gras per donar-se un gust de tant en tant.
 • Reconèixer i evitar les trampes de menjar que fan que es mengi. Identificar les situacions que fan que es mengi fora de control. Intentar portar un diari en el que s'escrigui el que es menja, quant es menja, quan es menja, el que fa que senti i quanta gana es té. Després d'un temps, s'haurien de veure certs patrons que permetin planificar i desenvolupar estratègies per reconèixer aquest tipus de situacions i mantenir el control de les conductes alimentàries.
 • Controlar el pes regularment. Controlar el pes pot indicar si els esforços estan donant resultat i ajudar a detectar els petits augments de pes abans que es converteixin en un gran problema.
 • Ser constant. Respectar el pla d'estil de vida saludable tant com sigui possible augmenta les probabilitats d'obtenir resultats a llarg termini.

4 Tractament

La cirurgia bariàtrica és la intervenció quirúrgica que es realitza per prevenir la morbimortalitat associada a l'obesitat, per així poder millorar la qualitat de vida a través d'una pèrdua de pes suficient i mantinguda a llarg termini.

Es realitza un seguiment estricte per part de diversos professionals per poder optar a la intervenció. Els criteris que cal complir per poder ser apte per a la cirurgia bariàtrica són:

 • Pacients amb un IMC> 40kg/m2 o amb un IMC> 35kg/m2 en presència de comorbiditats.
 • Obesitat de més de 5 anys d'evolució.
 • Edat entre 18-60 anys.
 • Fracàs del tractament convencional supervisat.
 • És imprescindible que el pacient presenti estabilitat psicològica, absència de patologia psiquiàtrica major (esquizofrènia, psicosi), retard mental, trastorns de la conducta alimentària i abús d'alcohol o drogues.
 • Capacitat per a comprendre el procediment i el seguiment dietètic que haurà de realitzar. Compromís d'adhesió a les normes de seguiment.

En l'actualitat, nombroses guies clíniques admeten que la cirurgia es pot realitzar en situacions especials, com en cas de pacients amb obesitat grau I (IMC: 30-35 kg/m2) amb diabetis tipus 2 mal controlada i risc cardiovascular augmentat, després d'una valoració individualitzada en un comitè multidisciplinari; així com edats entre 60 i 65 anys en pacients seleccionats per les seves malalties associades o cirurgies concomitants a la pròpia cirurgia bariàtrica