Equip i serveis assistencials

La Unitat de Neuromodulació i Dolor es va constituir com a unitat al març de 2020, encara que la majoria de l'equip que la integra treballa conjuntament en el maneig multidisciplinari del dolor neuropàtic des de fa 14 anys.

La creació d'aquesta unitat respon a l'augment de tècniques complexes, procediments invasius i a l'increment de pacients amb patologies més complexes que són derivats de fora de la nostra àrea sanitària per a la seva avaluació.

1 Cartera de serveis

La Unitat de Neuromodulació i Dolor de l'Hospital del Mar avalua pacients amb dolor neuropàtic intens, crònic i que no respon al tractament farmacològic. Aquestes persones podrien beneficiar-se de tècniques de neuromodulació no invasiva o invasiva, cerebral o modular.

2 Professionals

És una unitat multidisciplinària formada per professionals especialitzats en dolor neuropàtic que porten a terme tècniques no habituals d’alta complexitat.

IMG_9001.png (400×400)

3 Serveis i col.laboradors

Adscrits

Neurocirurgia

Unitat del Dolor (Servei d'Anestesiologia)

Psiquiatria - Unitat del dolor

Neurologia i Neurofisiologia

Neuroradiologia

Rehabilitació

Unitat Funcional de Columna Vertebral