Procediments no invasius

La neuromodulació no invasiva per al dolor és un enfocament terapèutic que utilitza aparells externs cranialment, com a estimulació elèctrica transcutània o estimulació magnètica transcranial, per a modular l'activitat neuronal i alleujar el dolor sense necessitat d'intervencions quirúrgiques. És una opció segura i eficaç per a tractar una varietat de condicions doloroses.

Estimulació Magnètica Transcraneal (TMS)

L'Estimulació Magnètica Transcranial (TMS) és una forma de neuromodulació no invasiva que utilitza camps magnètics per a estimular el còrtex cerebral i poder valorar l'excitabilitat del còrtex motor i del tracte corticoespinal. Aquesta tècnica modula l'activitat neuronal, oferint un enfocament terapèutic per a tractar el dolor crònic i altres condicions neurològiques i psiquiàtriques. És una opció segura i prometedora que pot millorar la qualitat de vida dels pacients sense la necessitat de procediments quirúrgics invasius.

Estimulació Pulsada Transcraneal (TPS)

L'Estimulació Premuda Transcraneal (TPS) és una tècnica no invasiva de neuromodulació que utilitza ones sonores o polsos acústics per a estimular àrees específiques del cervell. En modular l'activitat neuronal, la TPS ofereix un enfocament terapèutic per al dolor crònic i diverses condicions neurològiques i psiquiàtriques. La seva aplicació en pacient amb dolor neuropàtic està en fases inicials.