Espai del pacient

El dolor neuropàtic pot variar en intensitat, des de lleu fins a sever, i pot presentar-se de manera intermitent o persistent. És causat per malalties com la diabetis, una infecció per herpes zòster, traumatismes o un trastorn del sistema nerviós central. Per a tractar-ho, les persones poden requerir una combinació de tractaments que inclouen medicació, teràpia física, teràpia psicològica i, en alguns casos, cirurgia.

Què és el dolor neuropàtic?