Procediments invasius

La neuromodulació engloba una sèrie de tractaments que actuen en el sistema nerviós per a modificar el seu funcionament. En el cas de la neuromodulació en el dolor, l'objectiu és intervenir en alguna de les parts del circuit del dolor per a intentar reduir-lo.

La neuromodulació invasiva implica una cirurgia. D'altra banda, aquesta cirurgia pot realitzar-se cerebralment o medul·larment. Durant la cirurgia, es col·loquen uns elèctrodes que actuaran modulant la informació que rep el sistema nerviós sobre el dolor que percep.

Estimulació medular

L'estimulació medul·lar, també denominada neuroestimulació dels cordons medul·lars posteriors, implica la inserció quirúrgica d'un o diversos elèctrodes en l'espai epidural o en els nervis perifèrics. La seva finalitat és enviar senyals elèctrics per a bloquejar els impulsos dolorosos en la medul·la espinal, oferint així alleujament a persones afligides de dolor crònic.

Estimulació del gangli de l'arrel dorsal

L'estimulació dels ganglis de l'arrel dorsal és una forma avançada de neuromodulació invasiva, que implica la col·locació d'elèctrodes prop dels nervis espinals. Aquests elèctrodes emeten impulsos elèctrics que modifiquen l'activitat nerviosa, bloquejant la percepció del dolor de la part inferior del cos en pacients amb afeccions cròniques. És una tècnica altament especialitzada utilitzada en casos de dolor neuropàtic refractari, oferint alleujament on altres tractaments han fallat.

Estimulació de les arrels sacres

L'estimulació de les arrels sacres és una forma de neuromodulació invasiva que implica la col·locació d'elèctrodes prop dels nervis sacres. Aquests elèctrodes emeten polsos elèctrics que alteren l'activitat nerviosa, oferint alleujament del dolor neuropàtic pelvià. És una tècnica especialitzada i efectiva que pot millorar significativament la qualitat de vida en aquells que sofreixen d'aquestes afeccions.

Estimulació del nervi occipital

L'estimulació del nervi occipital és una forma de neuromodulació invasiva que implica la col·locació d'elèctrodes sobre el nervi occipital. Aquests elèctrodes emeten polsos elèctrics que interfereixen amb els senyals de dolor que viatgen al llarg del nervi, proporcionant alleujament en casos de cefalea crònica, migranyes i altres tipus de dolor neuropàtic craniofacial. És una tècnica especialitzada que pot millorar significativament la qualitat de vida dels qui sofreixen d'aquests trastorns.

Estimulació cortical motora

L'estimulació cortical motora és una forma de neuromodulació invasiva que implica la col·locació d'elèctrodes directament sobre l'escorça motora. Aquests elèctrodes emeten polsos elèctrics que modulen l'activitat neuronal de pacients amb dolor neuropàtic refractari.

Estimulació cerebral profunda

L'estimulació cerebral profunda és una forma de neuromodulació invasiva per a pacients amb dolor neuropàtic refractari a qualsevol altra mena de cirurgia per al dolor neuropàtic intens i cefalea en ram. En aquest procediment, elèctrodes s'implanten en àrees profundes específiques del cervell, modulant l'activitat neuronal que vincula el dolor. És la teràpia més específica, solament destinada en alguns pacients i realitzada en molt pocs centres.

Perfussió intratecal mitjançant bomba de ziconotida i morfina

La perfusió intratecal mitjançant bomba de ziconotida i morfina és una forma de neuromodulació invasiva utilitzada en el tractament del dolor crònic neuropàtic. En aquest procediment, s'implanta una bomba que administra medicaments directament en l'espai intratecal de la medul·la espinal, on actuen sobre els receptors de dolor per a proporcionar alleujament. Aquests fàrmacs administrats per aquesta via té més eficàcia i menys efectes secundaris que oferts per via oral.

Radiofreqüència de les arrels medulars i nervi perifèric

La radiofreqüència de les arrels medul·lars i nervis perifèrics és una tècnica de neuromodulació mínimament invasiva empleada en el tractament del dolor neuropàtic. En aquest procediment, s'utilitza la radiofreqüència per a lesionar selectivament les fibres nervioses responsables de transmetre la sensació de dolor. En desactivar aquestes fibres, s'interromp el senyal de dolor i es proporciona alleujament als pacients. És una opció terapèutica eficaç per a aquells que sofreixen de dolor persistent i que no han obtingut millora amb altres tractaments convencionals.